Reisvoorwaarden & garanties

ANVR Reisvoorwaarden

Expeditie Europa is een onderdeel van Tiara Tours B.V. en is lid van het ANVR (lidnr. 4141), het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen. Deze branchevereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie over reizen. Op alle reizen van Expeditie Europa zijn de ANVR reisvoorwaarden van toepassing. Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering. Lees hier de ANVR reisvoorwaarden en de ANVR brochure.

 


   SGR Garantie

Expeditie Europa is tevens aangesloten bij het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)  onder lidnummer 2587 (Tiara Tours B.V.). Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Expeditie Europa voldoet hiermee aan de wettelijke verplichtingen en kan je met een gerust gevoel op reis. Zeker in deze coronatijden is dat een absolute meerwaarde! Vanaf 1 februari 2021 wordt een bijdrage van € 5,00 per persoon voor het garantiefonds berekend.

 

  Calamiteitenfonds

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat jij als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren of de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Molest is een moeilijk woord voor oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen. Corona is geen molest noch natuurramp.